Det är enklare än någonsin att bygga webb tack vare innehållshanteringssystem som WordPress, Drupal, och Jomla, och antalet intresserade ökar kontinuerligt. Om man behöver få mer kraft i design och funktionalitet finns det gott om skickliga konsulter. Postningsverktygets källkod, vilken är öppen och fri att göra vad man vill med gör att det är möjligt att välja den utvecklare man vill ha.

Gör din hemsida med ett responsivt tema

Det existerar idag betydligt fler responsiva webbplatser än förut då behovet har exploderat. Mobilens frammarsch som internetplattform har medfört behov av anpassad utformning av webbplatser, vilket WordPress kan ordna. Bland färdiga teman till WordPress finns gott om responsiva och mobilanpassade versioner.

Ny internetstrategier

Viral marknadsföring är en viktig faktor för en stor del av inkomsterna i både onlinebaserade och fysiska butiker. Det kan bli stor relativ vinst på en lyckad lansering av det här slaget. Oberoende av vilket marknadssegment man siktar in sig på så går den att få kontakt med enkelt via marketing på Facebook.

Plugins – världens bästa genväg?

För att besökare ska få fråga något eller lämna information så behövs kontaktformulär. Det existerar mängder av insticksprogram till WordPress som skapar förutsättningar för att stilrena kontaktformulär utan att behöva skriva koden själv. Två exempel på tilläggsprogram som tar bort behovet av kunskaper inom att skriva kod är Gravityforms och Contact form 7.

Är WordPress för alla?