Är WordPress för alla?

Det är enklare än någonsin att bygga webb tack vare innehållshanteringssystem som WordPress, Drupal, och Jomla, och antalet intresserade ökar kontinuerligt. Om man behöver få mer kraft i design och funktionalitet finns det gott om skickliga konsulter. Postningsverktygets källkod, vilken…